ติดต่อเรา

การช่วยเหลือ และ คำถามเบื้องต้น:

http://platform.garena.in.th/support/email/

สิ่งที่ได้ จากการให้ความร่วมมือ:

info@garena.com